Ta strona korzysta z plików Cookies. Część tych plików jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania strony i już została stworzona. Możesz usunąć i zablokować pliki cookie z tej strony ale może ona wtedy nie działać poprawnie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Regulamin

 1. Studio Kosmetyki i Kreowania Wizerunku zwane dalej "Studiem" z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Słomka 51, ze stroną internetową www.studiomszana.pl, którego właścicielem jest Paulina Kaletka, NIP: 737 208 24 98, REGON: 122907671, świadczy usługi z zakresu kosmetyki, masażu, fizykoterapii, wizażu, charakteryzacji i fotografii; oferuje fachowe porady i konsultacje kosmetyczne oraz możliwość zakupu kosmetyków detalicznych i pakietów usług.
 2. Z usług Studia mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej "Klientami" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00, natomiast w soboty od 8.00 do 17.00.
 4. Każda wizyta winna być uprzednio umówiona przez Klienta.
 5. W celu umówienia wizyty Klient powinien skontaktować się ze Studiem w sposób telefoniczny, e-mailowo (biuro(at)studiomszana.pl), poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.studiomszana.pl lub dokonać rezerwacji terminu on-line, do której odnośnik znajduje na podstronie z rezerwacjami.
 6. Studio zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań przy świadczeniu usług, korzystając z profesjonalnej aparatury, sprzętu, preparatów oraz fachowej wiedzy w taki sposób, aby rezultat był jak najlepszy.
 7. Studio wykonuje zabiegi z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa, przy użyciu jednorazowych przyrządów, artykułów i materiałów.
 8. Studio świadczy usługi z poszanowaniem prywatności klienta oraz przestrzeganiem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 9. Zaprezentowane etapy poszczególnych zabiegów, zamieszczone na stronie internetowej Studia mają jedynie charakter poglądowy, rzeczywisty przebieg zabiegu zależy od stanu skóry i zdrowia klienta.
 10. Przed przystąpieniem do usług z zakresu kosmetyki, masażu i fizykoterapii z Klientem zostaje przeprowadzony wywiad mający na celu m.in. wyeliminowanie przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu.
 11. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować osobę przeprowadzającą wywiad o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozrusznikach serca oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
 12. Przystąpienie do wykonania usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania usługi z której zamierza skorzystać, oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 13. Klient przed zabiegiem powinien zdjąć biżuterię.
 14. Klient zobowiązany jest poinformować osobę wykonującą zabieg o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia.
 15. Dane Klientów takie jak nr telefonu, data urodzenia itp. służą wyłącznie do celów marketingowych na potrzeby Studia. Klienci mają prawo wglądu do danych i zmiany ich.
 16. Wszystkie opłaty dokonywane są zgodnie z cennikiem dostępnym do wglądu w Studiu oraz na stronie internetowej Studia.
 17. Cennik zamieszczony na stronie internetowej Studia, dostępny również w jego siedzibie, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.
 18. Płatności za usługi można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym spotkaniem.
 19. Każdy z Klientów na życzenie otrzymuje za wykonaną usługę rachunek.
 20. Przy chęci skorzystania Klienta z oferowanych przez Studio pakietów obowiązuje opłata "z góry".
 21. Każdy wykupiony pakiet i bon pozostaje ważny przez 3 miesiące od daty zakupu i do jego realizacji stosowane są postanowienia pkt. 4 i 5 Regulaminu.
 22. Wszelkie promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, chyba, że ich zasady przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży usług w Studiu.
 23. Zamiar publikacji fotografii wymagającej uzyskania pozwolenia na opublikowanie wizerunku, Studio musi poprzedzić pozyskaniem pisemnej zgody ze strony fotografowanego na jej publikację.
 24. Regulamin obowiązuje od 13.08.2013 r.
 25. Właściciel Studia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Paulina Kaletka Studio Kosmetyki i Kreowania Wizerunku adres e-mail: biuro(at)studiomszana.pl

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez Paulina Kaletka Studio Kosmetyki i Kreowania Wizerunku karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); data urodzenia, numer telefonu; adres mailowy; dane na temat stanu zdrowia.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
5.1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
5.2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
5.3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
5.4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
5.7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
• Marketingu własnych produktów lub usług
• Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zadbaj o siebie i o swój wizerunek!

Studio Kosmetyki i Kreowania Wizerunku jest gabinetem kosmetycznym, który specjalizuje się w zabiegach twarzy, masażach i makijażach. W ramach swojej działalności świadczy usługi z zakresu kosmetyki, masażu, fizykoterapii oraz wizażu i charakteryzacji.

Studio Kosmetyki i Kreowania Wizerunku

×